I – V 07:00-21:00

VI – VII 09:00-20:00

lt en

Jūsų krepšelis yra tuščias

Išsirinkę tyrimus spauskite mygtuką "Į krepšelį"

Registracija internetu

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

PIRKIMO TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Šios pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės Rezus.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

  • Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys. Jeigu paslauga norima įsigyti jaunesniam nei 18 metų asmeniui, privaloma atvykti kraujo paėmimo paslaugai su atstovu;
  • Visi juridiniai asmenys;
  • Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Prekių ir / ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant / užsakant šias prekes ir / ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.

Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę ar paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkuss norimą prekę ar paslaugą, pirkinys atiduria pirkinių krepšelyje. Prieš apmokėjimą Pirkėjas turi sutikti su sąlygomis.

Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Pirkdamas parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Rezus.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo - pardavimo sutartis.

Užsakymo suvestinės kopija išsiunčiama Pirkėjui el. paštu ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

Ši pirkimo - pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.

Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir / ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.

Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.

Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį.

Jeigu užsakymo pateikimo ir / ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Pvz., jeigu yra pagrindo manyti, kad Klientas bando pakenkti, švaistyti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su paslaugos teikimu, siųsdamas įvairaus pobūdžio žinutes ar el. laiškus, Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti ir atšaukti užsakytas paslaugas bei negrąžinti pinigų už atliktą darbą, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį.

Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).

Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS

Pirkėjas, apmokėjęs už pasirinktą prekę arba paslauga, į nurodytą el.paštą gaus užsakymo suvestinę. Po paslaugos apmokėjimo, Klientas turi atvykti į Rezus.lt puslapyje nurodytą veiklos adresą, kad galėtų pasinaudoti įsigyta paslauga. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekę, ji bus pristatoma jo nurodytu adresu po apmokėjimo, naudojantis kurjerių tarnyba.

Prekių bei paslaugų užsakymai priimami ir vykdomi 24/7.

PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

Dėl prekių pobūdžio, parduodamos prekės nėra grąžinamos.

Pinigai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu už apmokėtas paslaugas, jos nebuvo įvykdytos. Taisymai ir koregavimai, susiję su paslaugos teikimu yra atliekami iki tol, kol Pirkėjas yra patenkintas galutiniu variantu.

Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 7 (septynias) dienas į pradinę Pirkėjo sąskaitą.

AUTORIŲ TEISĖS

Visi naudojami šablonai, paslaugos, prekės ir kt., pateikti Rezus.lt svetainėje, yra autorių teisių objektai. Pirkėjas įsigydamas prekes ar paslaugas elektroninėje parduotuvėje, neįgauna teisės valdyti ar kitaip disponuoti visa informacija.

Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis eletroninės parduotuvės paslaugomis.

Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.

Turėdami kokių nors klausimų, galite susiekti el.paštu info@kraujolaboratorija.lt.