Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė Rezus.lt, medicininių tyrimų laboratorija, įmonės kodas 302433494

Vykdanti veiklą: Gumbinės g. 33c, Šiauliai — Tilžės g. 67-16,17, Šiauliai — Gegužių g. 61, Šiauliai — Vilniaus g. 173, Šiauliai — Naftininkų g. 9, Mažeikiai — Ukmergės g. 18, Panevėžys — Dariaus ir Girėno g. 10, Panevėžys


UAB „REZUS.LT“ LICENCIJA


KOKYBĖS POLITIKA

Vizija – būti lydere ir moderniausia medicinos laboratorinių tyrimų įmone, nuolat teikiančia kokybiškas, saugias laboratorines paslaugas, vertinančia savo užsakovus, jų poreikius ir lūkesčius, prisidedančia ir didinančia indėlį į paciento ir kiekvieno žmogaus sveikatą.

Misija – teikti kokybiškas ir saugias medicinos laboratorijos paslaugas, rūpintis paslaugų užsakovu, pacientu, visada būti ir išlikti modernia ir lanksčia, prie laikmečio pokyčių mokančia derintis, medicinos laboratorija, padedančia asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams spręsti su žmonių sveikata susijusias problemas.

UAB REZUS.LT – moderni ir inovatyvi įmonė, teikianti medicinos laboratorines paslaugas mažiems, jauniems, seniems, sveikiems ir sergantiems, atitinkančias teisės aktų reikalavimus, nuolat besirūpinanti paslaugų užsakovu ir įmonės darbuotojais, užtikrinančiais aukštos kokybės paslaugas, objektyvius ir patikimus tyrimo rezultatus.

Įmonė užtikrina nuolatinį kokybės gerinimą, nuolat gerina teikiamų paslaugų kokybę, plečia jų pasiūlą, diegia naujus tyrimo metodus, vertina, analizuoja ir tenkina užsakovų poreikius bei lūkesčius, užtikriną visų darbuotojų gerą profesinę patirtį, laboratorijos specialistų dalyvavimą kokybės valdyme, tarptautinėse palyginamųjų tyrimų programose.

Įmonės kokybės tikslai – kokybiškos, saugios, savalaikės, patikimos laboratorinių tyrimų paslaugos, todėl įmonė įsipareigoja nuolat atitikti tinkamos profesinės praktikos, tyrimų kokybės valdymo ir kokybės vadybos sistemos reikalavimus bei nuolat užtikrinti atitiktį taikomo tarptautinio standarto reikalavimams.

2016 metais laboratorija gavo tarptautinį pripažinimą – Slovakijos akreditavimo tarnyba suteikė „Rezus.lt“ akreditacijos pažymėjimą pagal tarptautinio standarto ISO 15189:2012 reikalavimus.

 Įmonės direktorė įsipareigoja:

  • Užtikrinti, kad kiekvienas užsakovas saugiai ir oriai jaustųsi, nuolat pasitikėtų įmonės tyrimų rezultatais ir konfidencialumu;
  • Skatinti įmonės darbuotojų iniciatyvumą, atvirumą, toleranciją, kompetencijos tobulinimą ir praktinių įgūdžių ugdymą;
  • Įvertinti ir pripažinti darbuotojų nuopelnus ir indėlį į užsakovo ir paciento sveikatą, bei skatinti siekti kuo aukštesnių rezultatų.

Direktorė Daiva Kazlauskienė