Kepenų fermentai

Asparagininė transaminazė (AST) 3,50 €
Alanininė transaminazė (ALT) 3,50 €
Gama-gliutamiltransferazė (GGT) 3,50 €
Šarminė fosfatazė (ALP) 3,50 €
Bendras bilirubinas (BIL-T) 3,50 €
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) 3,50 €
Netiesioginis bilirubinas 3,50 €
Šarminės fosfotazės izofermentai 42,00 €