Kepenų fermentai

Asparagininė transaminazė (AST) 3,00 €
Alanininė transaminazė (ALT) 3,00 €
Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) 2,80 €
Šarminė fosfatazė (ALP) 2,80 €
Bendras bilirubinas (BIL-T) 2,80 €
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) 2,80 €
Netiesioginis bilirubinas 2,80 €
Šarminės fosfotazės izofermentai 42,00 €